تجزیه و تحلیل مطالعات بازار، فنی و مالی و تدوین طرح کسب و کار خدمات سوخت رسانی و مخزن داری شرکت فراسکو عسلویه

تجزیه و تحلیل مطالعات بازار، فنی و مالی و تدوین طرح کسب و کار خدمات سوخت رسانی و مخزن داری شرکت فراسکو عسلویه

تاریخ پروژه : تابستان 96
کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

تجزیه و تحلیل مطالعات بازار، فنی و مالی و تدوین طرح کسب و کار خدمات سوخت رسانی و مخزن داری شرکت فراسکو عسلویه

 

 

بی تردید اولین قدم برای شروع یک پروژه، بررسی متدلوژیک و دقیق وضعیت موجود کسب و کار و تجزیه و تحلیل آینده آن کسب و کار است. امروزه طرح کسب و کار (Business Plan) و طرح امکانسنجی (Feasibility study) دو قالب با کمی تفاوت برای تجزیه و تحلیل یک کسب و کار (Business) به شمار می‌روند که در چارچوب‌های مشخص اقدام به شناخت یک کسب و کار می‌کنند. از زوایای مختلف مطالعات بازار، فرآیندهای فنی و همچنین برآوردهای مالی یک صنعت را مورد بررسی قرار می‌دهند و علاوه بر شناخت وضع موجود، آینده آن صنعت را پیش‌بینی کرده و براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات تلاش می کنند سناریو‌های محتمل در آینده را پیش‌بینی نمایند تا سهامداران و مدیران بتوانند بهترین سناریوهای ممکن را انتخاب نمایند.

 

طرح کسب و کار شرکت فراسکو، حاصل مطالعه وضعیت موجود شرکت فراسکو و برنامه ریزی فنی مالی براساس بررسی بازار این شرکت است. با عنایت به اینکه شرکت فراسکو در سه صنعت مخزن‌داری، بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) و ارائه خدمات بندری فعال است، در این گزارش، با بررسی سه صنعت مورد نظر از بعد بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سپس با نگاه به پیش‌بینی‌های بازار انجام شده با توجه به امکانات و برنامه های آتی شرکت فراسکو تلاش کرده‌ایم تا وضع موجود شرکت را مورد بررسی قرار دهیم. سپس با توجه به نتایج، بخش بازار و با توجه به امکانات و محدودیت‌های شرکت فراسکو سناریوهای مختلف توسعه شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در نهایت سناریوی بهینه و پیشنهادی انتخاب می شود.

 

 پایانه نفتی شرکت فراسکوی عسلویه شامل مخازن ذخیره‌سازی، اسکله تخلیه و بارگیری‌، خطوط لوله و تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز خدمات بندرداری می‌باشد. با توجه به اینکه شرکت فراسکوی عسلویه از شرکت‌های فعال در بخش بانکرینگ و مخزن‌داری می‌باشد‌، هدف از مطالعه بررسی بازار تجارت فرآورده‌های نفتی (بالاخص نفت کوره)‌، مخزن‌داری و بانکرینگ در منطقه و پیش بینی آینده این کسب و کار خواهد بود.

 

 

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

نظرتان را ثبت کنید