بسته سرمایه گذاری استان اردبیل

بسته سرمایه گذاری استان اردبیل

تاریخ پروژه : تابستان و پاییز 97
کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

بسته سرمایه گذاری استان اردبیل

 

احصاء فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل وتدوین طرح توجیهی مقدماتی 5 فرصت سرمایه گذاری در استان اردبیل

کارفرما :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

 

نظرتان را ثبت کنید