امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مخازن CNG جهت خودرو های سواری

امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مخازن CNG جهت خودرو های سواری

تاریخ پروژه : زمستان 86
کارفرما :  شرکت مهشید صنعت ثابت

امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مخازن CNG جهت خودرو های سواری

نظرتان را ثبت کنید