امکان سنجی- طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید ترانسفورماتور توزیع

امکان سنجی- طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید ترانسفورماتور توزیع

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید ترانسفورماتور توزیع

کارفرما:شرکت نیرو ترانسفو صبا

 

نظرتان را ثبت کنید