طرح توجیهی توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب اردبیل

طرح توجیهی توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب اردبیل

تاریخ پروژه : پاییز99
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اردبیل

طرح توجیهی توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب اردبیل

خلاصه طرح:
آب، این مایه حیات عامل اصلی توسعه شهرها و روستاها می باشد. ایرانکشوری کم آب می باشد با این حال از منابع آبی به خوبی استفاده نشده و هدر رفت آب به خصوص در بخش کشاورزی بسیار زیاد می باشد. کاهش منابع آب به دلیل تغییرات آب و هوایی و همچنین تغییر نحوه زندگی بشر، همزمان با رشد جمعیت تامین منابع آب به خضوض در نواحی کم آب و خشک و نیمه خشک به یک معضل اساسی تبدیل شده است. یکی از منابع آب های تجدید پذیر پساب ها و فاضلاب های شهری می باشد. از راه های صرفه جویی این منبع مهم زندگی، تصفیه پساب ها و استفاده از پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی می باشد. البته شایان ذکر است که کاربرد مهم دیگر پساب تصفیه شده سرریز آن در رودخانه ها و آب های زیر زمینی جهت جلوگیری از خشک شدن آن ها می باشد. لذا با توجه به حجم قابل توجه پساب های شهری، صنعتی و آب های برگشتی، برنامه ریزی جهت استفاده از این منابع با لحاظ كردن جنبه های زیست محیطی به عنوان راهكاری مناسب جهت جبران بخشی از این كمبودها و همچنین كاهش آلودگی ها مورد توجه می باشد.
هدف از اجرای طرح حاضر در راستای نیل به اهداف فوق، احداث تاسیسات تصفیه خانه در شهرستان اردبیل به ظرفیت مورد نیاز و احداث نشده 96،000 مترمکعب در شبانه روز می باشد.

نظرتان را ثبت کنید