امکان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید پلی استال

امکان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید پلی استال

تاریخ پروژه : پاییز 97
کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

امکان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید پلی استال

محل : استان اردبیل

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

 

نظرتان را ثبت کنید