امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی  هتل بیمارستان آستارا

امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی هتل بیمارستان آستارا

تاریخ پروژه : بهار 97
کارفرما :  شرکت شفای خاتم

امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی هتل بیمارستان آستارا

 

کارفرما:شرکت شفای خاتم

چکیده طرح مقدماتی

هتل بیمارستان یک موضوع به نسبت جدید در معماری به شمار می‌آید که با توجه به امکانات و خدماتی که می‌تواند به مردم ارائه دهد، نیاز آن در معماری بین‌الملل احساس می‌شود. هتل بیمارستان می‌تواند امکان همراهی افراد خانواده و خویشاوندان و اقامت آن‌ها در کنار بیمار را به عنوان عامل مثبتی در روند بیماری و تسریع بهبودی بیمار فراهم نماید. این امکان با توجه به طراحی ویژه بیمارستان، الگوبرداری از معماری هتل‌ها و... میسر می‌گردد.
بديهي است احساس راحتی که اقامت در هتل به بیماران می‌دهد، با احساس اقامت در بیمارستان قابل قياس نيست. در این راستا طراحان بیمارستان می‌توانند از طراحان هتل نکات بسیاری بیاموزند. به عنوان مثال، در طراحی بیمارستان می‌تواند از طبیعت و رنگ‌ها الهام گرفت.
در نظر گرفتن ناحیه‌ای برای خانواده درون اتاق‌ها، موجب می‌شود که اعضای خانواده بتوانند در تمام طول درمان بیمار، بدون تداخل در کار پرستارها و سایر تیم درمان، با بیمار همراه باشند. همراهی خانواده می‌تواند در بهبود ایمنی بیمار نقش داشته باشد.
مجموعه هتل بیمارستان با هدف توسعه و تسهیل توریست درمانی در کشور شکل گرفته است. هتل بیمارستان مجموعه‌ایست که در آن برای خدمات رسانی به بیماران علاوه بر خدمات درمانی و پزشکی مناسب، مجموعه‌ای در نظر گرفته می‌شود که خدمات رفاهی برای اقامت مناسب بیماران و همراهان آن‌ها به وجود آید.

نظرتان را ثبت کنید