امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تجهیز و گسترش فعالیت‌های موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تجهیز و گسترش فعالیت‌های موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

تاریخ پروژه : پاییز 89
کارفرما : موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تجهیز و گسترش فعالیت‌های موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

کارفرما: موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

نظرتان را ثبت کنید