امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- پارافین و وازلین صنعتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- پارافین و وازلین صنعتی

تاریخ پروژه : زمستان 86
کارفرما : آقای مهندس سالاری

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- پارافین و وازلین صنعتی

کارفرما: آقای مهندس سالاری

نظرتان را ثبت کنید