امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران 140

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران 140

گروه ها : طرح توجیهی فنی اقتصادی(امکان سنجی)بخش خدمات
تاریخ پروژه : زمستان 91

نام متقاضی: شرکت سرمایه‌گذاری گسترش هوانوردی پارس(پادیکو)

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت پادیکو

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران
حسن انجام کار شرکت پادیکو

نظرتان را ثبت کنید