امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران 140

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران 140

تاریخ پروژه : زمستان 91
کارفرما : شرکت سرمایه‌گذاری گسترش هوانوردی پارس(پادیکو)

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش 28 فروند هواپیمای ایران 140

کارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری گسترش هوانوردی پارس(پادیکو)

نظرتان را ثبت کنید