امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت یک فروند شناور یدک کش 300 اسب بخار به همراه یک فروند شناور بارج 500 تنی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت یک فروند شناور یدک کش 300 اسب بخار به همراه یک فروند شناور بارج 500 تنی

تاریخ پروژه : بهار95
کارفرما : شرکت دریا بندر ناب کیش

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت یک فروند شناور یدک کش 300 اسب بخار به همراه یک فروند شناور بارج 500 تنی

کارفرما: شرکت دریا بندر ناب کیش

نظرتان را ثبت کنید