امکان‌سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی  ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

امکان‌سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

تاریخ پروژه : بهار95
کارفرما : شرکت زمزمه گردشگری کیش

امکان‌سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

امکان‌سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

 

 

امروزه توسعه اقتصادي و فرهنگی به عنوان اهرم‌هاي موثر در دستیابی به امنیت پایدار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و در این میان اقتصاد دریا و سواحل که مرزهاي آبی کشور را تشکیل می‌دهند از جایگاه ویژه‏اي برخوردارند؛ لذا استفاده مطلوب و مناسب از کلیه ظرفیت هاي ساحلی کشور باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.‌ این مهم زمانی محقق خواهد شد که نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شبکه مدرن حمل و نقل دریایی اقدام نمود این طرح به ارائه خلاصه نتایج مطالعات تدوین نقشه راه حمل و نقل مسافري دریایی کشور می‌پردازد که در آن با بررسی وضعیت کنونی حمل و نقل مسافري دریایی کشور و قابلیت‌هاي توسعه این صنعت و نیز بهره‌گیري از روش‌هاي علمی شناخته شده، به ارائه الگوي مناسب توسعه این شبکه در سواحل جنوبی کشور متناسب با برنامه‌هاي پنج ساله و چشم انداز بیست ساله جمهوري اسلامی ایران می پردازد.

 

 

امکان‌سنجی  طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

 

 

این طرح متعلق به شرکت زمزمه گردشگری کیش برای طرح‌توجیهی ساخت و بهره‌برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران در جزیره قشم می‏باشد.

 

 

 

 

کارفرما: شرکت زمزمه گردشگری کیش

نظرتان را ثبت کنید