امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت شناور مسافربری دریایی (24 متری)

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت شناور مسافربری دریایی (24 متری)

گروه ها : طرح توجیهی فنی اقتصادی(امکان سنجی)بخش خدمات
تاریخ پروژه : پاییز 91

نام متقاضی: شرکت فراساحل

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت فراساحل

طرح امکانسجی (طرح توجیهی) شناور تندرو مسافربری 24 متری
حسن انجام کار شرکت فراساحل

نظرتان را ثبت کنید