امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- دستگاه تست یونیزاسیون بتن

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- دستگاه تست یونیزاسیون بتن

تاریخ پروژه : زمستان 87
کارفرما : آزمایشگاه مکانیک خاک

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- دستگاه تست یونیزاسیون بتن

کارفرما:  آزمایشگاه مکانیک خاک

نظرتان را ثبت کنید