امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- جایگزینی ماشین‌آلات واحد بافندگی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- جایگزینی ماشین‌آلات واحد بافندگی

تاریخ پروژه : تابستان 90
کارفرما : شرکت جلا گهر سینا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- جایگزینی ماشین‌آلات واحد بافندگی

کارفرما: شرکت جلا گهر سینا

نظرتان را ثبت کنید