امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

تاریخ پروژه : تابستان 88
کارفرما : شرکت مدیریت صنعت صدرا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

کارفرما: شرکت مدیریت صنعت صدرا

نظرتان را ثبت کنید