;
امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ارتقاء هواپیمای ایران 140

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ارتقاء هواپیمای ایران 140

نام متقاضی: سازمان صنایع هوایی

خلاصه طرح

طرح توجیهی فنی اقتصادی ارتقاء هواپیمای ایران- 140

 

  هدف از طرح توجیهی ارتقاء هواپیمای ایران- 140بعد از تولید هواپیماهای ایران 140 در هسا، ارتقاء و بهینه‌سازی این هواپیماها بصورت پروژه‌ای تحت عنوانIRAN-140-100I در حال انجام می‌باشد، بخشی از این برنامه در قالب الحاقیه شماره 37 با شرکت آنتونف در حال انجام بوده و بخشی هم به صورت تحقیقاتی در هسا انجام می‌شود.

 موارددر نظر گرفته شده در طرح توجیهی ارتقاء هواپیمای ایران 140 را می‌توان به شرح ذیل نام برد:

* کاهش صدای کابین مسافر
 
* ارتقاء قابلیت اطمینان موتور

* ارتقاء توان و کارایی موتور

* بهبود سیستم‌ها و کاهش وزن هواپیما
 
* بهبود اویونیک

* ارتقاء قابلیت اطمینان وندورهای هواپیما

خلاصه طرح توجیهی ارتقاء هواپیمای ایران- 140

هواپیما

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده دردر حوزه بخش مصنوعات


 آرشیو خلاصه طرح توجیهی

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال