امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث 16 مگاوات مولد مقياس کوچک

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث 16 مگاوات مولد مقياس کوچک

تاریخ پروژه : زمستان 89
کارفرما :  شرکت ذوب آهن کبیر راوند کاشان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث 16 مگاوات مولد مقياس کوچک

تاریخ پروژه: پاییز89

مقدمه
با توجه به رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور و عدم توانايي دولت در پاسخگويي به اين تقاضا و نيز افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور و ادامه آن در سال‌هاي آينده، نياز به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد برق به شدت احساس مي‌شود.
نرخ رشد تقاضاي برق در سال‌هاي آينده بين 8 تا 9 درصد پيش‌بيني مي‌شود، اين موضوع سبب مي‌گردد تا ريسك بازار براي سرمايه‌گذاري به حداقل ممكن كاهش يافته و بازار مصرف برق ايران به بازاري بسيار مطمئن و مستمر براي توليدكنندگان تبديل شود.
همچنين شبكه برق ايران به شبكه‌هاي برق كشورهاي همجوار متصل است. اتصال به كشورهاي همسايه سبب گسترش بازار برق و افزايش احتمال صدور برق توليدي نيروگاه‌ها به كشورهاي همسايه مي‌شود. اين موضوع خود به كاهش بيشتر ريسك بازار مصرف برق در ايران كمك خواهد كرد.
ساختار سازماني خريدار برق در ايران، ساختار دولتي است. اين موضوع نيز سبب كاهش ريسك‌هاي درآمدي و عملياتي مي‌گردد. از طرف ديگر در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كشور از ابتداي مهر ماه 1384 مقرر گرديده است كه در خواست‌هاي تامين برق با قدرت بيش از 25 مگاوات از طريق شبكه سراسري پاسخ داده نشود. لذا اين موضوع وضعيت بهينه بازار تقاضا را تثبيت مي‌كند.

مزاياي احداث طرح توجیهی مولدهاي مقياس كوچك براي سرمايه‌گذار، بهره بردار و يا مصر ف كننده نهايي

* حمايت‌هاي قابل توجه دولتي از سوي وزارت نيرو و ستاد طرح تحول اقتصادي

* كاهش تلفات توزيع و انتقال و بهبود كيفيت توان با توجه به استقرار مولدهاي مقياس كوچك در محل‌هاي مصرف

* توجيه‌پذيري اقتصادي قابل ملاحظه با توجه به زمان كوتاه ساخت و احداث واحدها و دوره بازگشت سرمايه بسيار مناسب

* مالكيت نيروگاه

* سرعت و سهولت در تصميم‌گيري و اقدام نسبت به خريد، نصب و بهره‌برداري از مولدها

* اصلاح و تعديل نرخ فروش انرژي متناسب با تغييرات موثر مولفه‌هاي قيمت تمام شده و مستقل از سياست‌هاي حمايتي، اقتصادي و اجتماعي حاكميت.

 

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده در حوزه انرژی , نفت و گاز

آرشیو خلاصه طرح توجیهی

نظرتان را ثبت کنید