امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه 6000 متر مربعی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه 6000 متر مربعی

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما : شرکت گلبان صنعت رسپینا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه 6000 متر مربعی

کارفرما: شرکت گلبان صنعت رسپینا

نظرتان را ثبت کنید