امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزیجات

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزیجات

تاریخ پروژه : زمستان 92
کارفرما : آقای مجید قاسمی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزیجات

کارفرما: آقای مجید قاسمی

نظرتان را ثبت کنید