امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

تاریخ پروژه : پاییز 91
کارفرما : شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

کارفرما: شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

نظرتان را ثبت کنید