امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد پرورش مرغ گوشتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد پرورش مرغ گوشتی

تاریخ پروژه : زمستان 90
کارفرما : آقایان احمد فریدونی و عباس مرادی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد پرورش مرغ گوشتی

کارفرما: آقایان احمد فریدونی و عباس مرادی

نظرتان را ثبت کنید