امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی خشکبار و حبوبات

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی خشکبار و حبوبات

تاریخ پروژه : زمستان 91
کارفرما : آقای حیدر طرلانی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی خشکبار و حبوبات

کارفرما: آقای حیدر طرلانی

نظرتان را ثبت کنید