امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاشی و سرامیک در نائین

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاشی و سرامیک در نائین

تاریخ پروژه : زمستان 88
کارفرما : شرکت کاشی و سرامیک کسا نائین

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاشی و سرامیک در نائین

کارفرما: شرکت کاشی و سرامیک کسا نائین

نظرتان را ثبت کنید