امکان‌سنجی- طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید پرینتر و کارتریج

امکان‌سنجی- طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید پرینتر و کارتریج

تاریخ پروژه : پاییز 96
کارفرما : شرکت بازرگانی آریا لیزر ایرانیان

امکان‌سنجی- طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید پرینتر و کارتریج

کارفرما: شرکت بازرگانی آریا لیزر ایرانیان

نظرتان را ثبت کنید