امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی میوه خشک و تازه

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی میوه خشک و تازه

تاریخ پروژه : تابستان 86
کارفرما : شرکت تعاونی فرنام پیشتاز

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی میوه خشک و تازه

کارفرما: شرکت تعاونی فرنام پیشتاز

نظرتان را ثبت کنید