امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی قیر-پاییز 90

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی قیر-پاییز 90

تاریخ پروژه : پاییز 90
کارفرما : شرکت نیکان فرآیند پارسیان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی قیر-پاییز 90

کارفرما: شرکت نیکان فرآیند پارسیان

نظرتان را ثبت کنید