امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نورد آلومینیم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نورد آلومینیم

تاریخ پروژه : بهار 87
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نورد آلومینیم

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

نظرتان را ثبت کنید