امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد به روش نورد گرم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد به روش نورد گرم

تاریخ پروژه : بهار 89
کارفرما : شرکت سيرجان حديد جنوب 

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد به روش نورد گرم

کارفرما: شرکت سيرجان حديد جنوب 

نظرتان را ثبت کنید