امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد، نبشی و ناودانی از ضایعات

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد، نبشی و ناودانی از ضایعات

تاریخ پروژه : بهار 87
کارفرما : شرکت ذوب فلزات سریع دنیا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد، نبشی و ناودانی از ضایعات

کارفرما: شرکت ذوب فلزات سریع دنیا

نظرتان را ثبت کنید