امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم

تاریخ پروژه : تابستان 89
کارفرما : گروه تولیدی و صنعتی چیپال 

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم

کارفرما: گروه تولیدی و صنعتی چیپال 

نظرتان را ثبت کنید