امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغ گوشتی 120,000 واحدی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغ گوشتی 120,000 واحدی

تاریخ پروژه : پاییز 91
کارفرما : شرکت تعاونی پرسفید کوهستان فیروزکوه

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغ گوشتی 120,000 واحدی

کارفرما: شرکت تعاونی پرسفید کوهستان فیروزکوه

نظرتان را ثبت کنید