امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغداری تخم‌گذار 70,000 واحدی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغداری تخم‌گذار 70,000 واحدی

تاریخ پروژه :
کارفرما : آقای حسن قلیچی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مرغداری تخم‌گذار 70,000 واحدی

کارفرما: آقای حسن قلیچی

نظرتان را ثبت کنید