امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید لبنیات

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید لبنیات

تاریخ پروژه : پاییز 90
کارفرما : شرکت صنایع شیر جلگه کویر

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید لبنیات

کارفرما: شرکت صنایع شیر جلگه کویر

نظرتان را ثبت کنید