امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید فیلم استرچ پی وی سی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید فیلم استرچ پی وی سی

تاریخ پروژه : تابستان 94
کارفرما : شرکت سروش اندیشه سپاهان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید فیلم استرچ پی وی سی

کارفرما: شرکت سروش اندیشه سپاهان

نظرتان را ثبت کنید