امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی

تاریخ پروژه : تابستان 96
کارفرما : زرینه طلایی قمصر کاشان (سهامی خاص)

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی

کارفرما: زرینه طلایی قمصر کاشان (سهامی خاص)

نظرتان را ثبت کنید