امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شربت گیاهی و عرقیات گیاهی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شربت گیاهی و عرقیات گیاهی

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما : شرکت شفا اکسیر اراک

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شربت گیاهی و عرقیات گیاهی

کارفرما: شرکت شفا اکسیر اراک

نظرتان را ثبت کنید