امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید روغن کنجد

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید روغن کنجد

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما : شرکت تعاونی نگین 110 سپاهان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید روغن کنجد

کارفرما: شرکت تعاونی نگین 110 سپاهان

نظرتان را ثبت کنید