امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بیلت و قطعات فولادی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بیلت و قطعات فولادی

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما :  شرکت سپهر فولاد لنجان 

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بیلت و قطعات فولادی

کارفرما: شرکت سپهر فولاد لنجان 

نظرتان را ثبت کنید