امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان و شیرینی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان و شیرینی

تاریخ پروژه : تابستان 88
کارفرما : شرکت رومینا کارآرا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان و شیرینی

کارفرما: شرکت رومینا کارآرا

نظرتان را ثبت کنید