امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی

تاریخ پروژه : بهار 88
کارفرما : شرکت رومینا کارآرا

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی

کارفرما: شرکت رومینا کارآرا

نظرتان را ثبت کنید