امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی با ظرفیت 60 تن در روز

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی با ظرفیت 60 تن در روز

تاریخ پروژه : تابستان 88
کارفرما : شرکت گندم دشت مشهد

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان صنعتی با ظرفیت 60 تن در روز

کارفرما: شرکت گندم دشت مشهد

نظرتان را ثبت کنید