امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان‌های سنتی ایرانی و صنعتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان‌های سنتی ایرانی و صنعتی

تاریخ پروژه : پاییز 90
کارفرما : شرکت تعاونی نگین 110 سپاهان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع نان‌های سنتی ایرانی و صنعتی

کارفرما: شرکت تعاونی نگین 110 سپاهان

نظرتان را ثبت کنید