امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع غذاهای آماده

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع غذاهای آماده

تاریخ پروژه : زمستان 91
کارفرما : شرکت صنعت غذایی ژوبین مهر

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع غذاهای آماده

کارفرما: شرکت صنعت غذایی ژوبین مهر

نظرتان را ثبت کنید