امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید آسفالت 120 تنی و قطعات بتنی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید آسفالت 120 تنی و قطعات بتنی

تاریخ پروژه : پاییز 88
کارفرما : شرکت ساروج بتن هامون

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید آسفالت 120 تنی و قطعات بتنی

کارفرما: شرکت ساروج بتن هامون

نظرتان را ثبت کنید