امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولیدانواع قطعات بتنی و بتن آماده

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولیدانواع قطعات بتنی و بتن آماده

تاریخ پروژه : زمستان 88
کارفرما : آقای ناصر رجبی 

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولیدانواع قطعات بتنی و بتن آماده

کارفرما: آقای ناصر رجبی 

نظرتان را ثبت کنید