امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی میوه و سبزی خشک و قند خرد شده

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی میوه و سبزی خشک و قند خرد شده

تاریخ پروژه : زمستان 89
کارفرما : خانم نیک‌نام

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی میوه و سبزی خشک و قند خرد شده

کارفرما: خانم نیک‌نام

نظرتان را ثبت کنید