امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی مرغ و پای مرغ

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی مرغ و پای مرغ

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما :  آقای احمدرضا رحیمی طهرانی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد بسته‌بندی مرغ و پای مرغ

کارفرما: آقای احمدرضا رحیمی طهرانی

نظرتان را ثبت کنید