امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحدتولید مصالح ساختمانی دلیجان -بازیافت سنگ‌های باطله

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحدتولید مصالح ساختمانی دلیجان -بازیافت سنگ‌های باطله

تاریخ پروژه : زمستان 88
کارفرما : خانم کاظمی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحدتولید مصالح ساختمانی دلیجان -بازیافت سنگ‌های باطله

کارفرما: خانم کاظمی

نظرتان را ثبت کنید