امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی

تاریخ پروژه : پاییز 91
کارفرما : شركت خط نقره‌اي قشم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی

کارفرما: شركت خط نقره‌اي قشم

نظرتان را ثبت کنید